Najczęściej zadawane pytania

1. Czym jest serwis oddaje.pl?
Oddaje.pl to serwis internetowy za pośrednictwem którego można nieodpłatnie oddać lub przyjąć przedmioty. Przyjmowanie oraz oddawanie przedmiotów jest możliwe po zarejestrowaniu konta na stronie www.oddaje.pl.
2. Jakie ponoszę koszty?
Usługi świadczone przez Oddaje.pl są nieodpłatne.
3. Jak się zarejestrować w Oddaje.pl?
Rejestracja i dostęp do wszystkich usług Oddaje.pl są bezpłatne. Aby się zarejestrować, należy wypełnić i wysłać formularz rejestracyjny, a następnie aktywować konto poprzez maila wysłanego na skrzynkę pocztową podaną podczas rejestracji. Po aktywacji konta można w pełni korzystać z usług dostępnych w Oddaje.pl.
4. Jak odzyskać hasło do konta w Oddaje.pl?
Gdy Użytkownik serwisu Oddaje.pl zapomniał hasła do swojego konta, powinien skorzystać w formularza dostępnego w oknie logowania, a następnie wybrać link Nie pamiętam hasła. Po wpisaniu adresu email na który zostało zarejestrowane konto i wciśnięciu przycisku Wyślij, hasło zostanie wysłane na maila podanego podczas rejestracji.
5. Jak dodać ogłoszenie?
Użytkownik może dodać ogłoszenie zarówno na stronie głównej serwisu Oddaje.pl, jak i poprzez wybranie w interfejsie swojego konta zakładki Oddaję za darmo. Dodanie ogłoszenia składa się z 4 kroków:
Krok 1 - rzetelne wypełnienie informacji o przedmiocie oraz wybór kategorii do której oddawany przedmiot najlepiej pasuje.
Krok 2 - wybór sposobu odbioru oddawanego przedmiotu i uzupełnienie miejsca zamieszkania Oferującego.
Krok 3 - dodanie zdjęcia oddawanego przedmiotu.
Krok 4 – podgląd zdjęcia oferowanego przedmiotu. Po wciśnięcie przycisku Zatwierdź ogłoszenie zostaje umieszczone w serwisie Oddaje.pl
Wszystkie dane oznaczone czerwoną gwiazdką są obowiązkowe do wypełnienia.
6. Jak usunąć ogłoszenie?
Użytkownik może w każdym momencie zrezygnować z publikacji swojego ogłoszenia. Należy w menu wybrać Moje konto, a następnie zakładkę Oddaję za darmo. Po kliknięciu w link Aktualnie oddajesz wyświetlone zostaną aktualnie oddawane przedmioty. Rezygnacja z publikacji ogłoszenia nastąpi po kliknięciu w przycisk Usuń.
7. Jak wybrać wygranego?
W celu wybrania osoby przyjmującej oferowany przedmiot Oddający powinien w menu wybrać opcję Moje konto, a następnie zakładkę Oddaje za darmo. Z kolumny po lewej stronie należy wybrać link Aktualnie oddajesz. Przy każdym z oddawanych przedmiotów można zobaczyć listę osób chętnych do przyjęcia przedmiotu oraz wybrać dla kogo ma być oddany przedmiot – przycisk Oddaję. Po zatwierdzeniu wyboru, transakcja zostaje zakończona. Oddaje.pl automatycznie wyśle maila z informacjami do Oddającego i Przyjmującego przedmiot. Następnie każda ze stron we własnym zakresie kontaktuje się ze sobą w celu sfinalizowania transakcji. Po jej zakończeniu Oddający i Przyjmujący wystawiają uczciwy komentarz korzystając z opcji Oceń.
8. Jak przyjąć przedmiot?
Po znalezieniu poszukiwanego przedmiotu, Użytkownik wybiera przycisk Przyjmij i potwierdza chęć jego przyjęcia. Następnie wysyła wiadomość do Oddającego. Obie strony transakcji otrzymują wiadomość mailową o złożeniu oferty. Ostateczną decyzję o tym kto otrzyma przedmiot, podejmuje zawsze Oddający.
9. Czy można wycofać ofertę?
Tak. Gdy z jakiegoś powodu Przyjmujący musi zrezygnować z przyjęcia przedmiotu, należy wybrać w menu Moje konto, a następnie zakładkę Przyjmę za darmo. Po kliknięciu w link Aktualnie przyjmujesz wyświetlone zostaną aktualnie przyjmowane oferty. Rezygnacja z przyjęcia przedmiotu nastąpi po kliknięciu przycisku Wycofaj się.
10. Czy możliwa jest wysyłka przedmiotu?
Tak, ale tylko wtedy, gdy Oddający zaznaczył taką opcję przy tworzeniu ogłoszenia. Należy jednak pamiętać, że koszty wysyłki przedmiotu pokrywa w całości Przyjmujący.
11. Czy przedmiot można odbierać osobiście?
Tak, ale tylko wtedy, gdy Oddający zaznaczył taką opcję przy tworzeniu ogłoszenia. Niezbędny jest jednak wcześniejszy kontakt z Oddającym w celu ustalenia dogodnego dla obu stron terminu odbioru.
12. Czy obowiązuje mnie podatek od darowizny?
Wszelkie skutki transakcji zawieranej między Oddającym a Przyjmującym, w świetle ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn ponoszą strony tej transakcji tj. Oddający i Przyjmujący przedmiot. Oddaje.pl nie jest stroną transakcji.